Borstkanker

Het kan gebeuren dat u een afwijking aan een van uw borsten ontdekt:

  • u kunt een knobbeltje of een andere zwelling voelen;
  • de vorm van uw borst kan veranderen;
  • de huid kan intrekken;
  • er kan vocht uit uw tepel komen.

Deze afwijkingen kunnen zich bij zowel mannen als vrouwen voordoen.

Als u een afwijking ontdekt, zult u dit misschien in verband brengen met borstkanker. Dit is lang niet altijd terecht. Van de patiënten die in het UMCG op de Mammapoli komen, wordt bij 20% borstkanker vastgesteld. Bij de andere patiënten is sprake van andere afwijkingen. Bijvoorbeeld goedaardige afwijkingen als cysten (met vocht gevulde blaasjes), ontstekingen, verdikking van het klierweefsel en bindweefselknobbels (fibroadenomen).

Als u naar het UMCG wordt verwezen, omdat er een afwijking in uw borst is gevonden, ontvangt u per post een uitnodiging voor de ééndagdiagnostiek op de Mammapoli.
De ééndagdiagnostiek vindt plaats op maandag en woensdag. Tijdens de ééndagdiagnostiek krijgt u ’s ochtends een aantal onderzoeken, namelijk een anamnese (bespreken van uw ziektegeschiedenis), een lichamelijk onderzoek; een mammografie; eventueel een echografie en eventueel een punctie.
s Middags krijgt u de uitslagen van de onderzoeken en de diagnose te horen. Het kan zijn dat de onderzoeken onvoldoende informatie hebben opgeleverd om de diagnose te kunnen stellen. U krijgt dan een afspraak voor aanvullende onderzoeken. Deze vinden meestal binnen twee weken plaats.

Als u geen borstkanker heeft, wordt u terug verwezen naar uw huisarts.

Als er bij u borstkanker is vastgesteld, stellen de zorgverleners van de multidisciplinaire mammawerkgroep samen met u een behandelplan op. Tijdens de ééndagsdiagnostiek op de Mammapoli heeft u een eerste gesprek over uw behandeling.

De behandeling van borstkanker bestaat vaak uit een combinatie van behandelingen, te weten:

  • operatie
  • bestraling (radiotherapie)
  • behandeling met medicijnen (chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie).

Hieronder vindt u informatie over de verschillende chirurgische behandelingen.

Borstsparende operatie

Borstsparende operatie met oncoplastisch sluiten

Het wegnemen van de borst

Voor meer informatie: www.borstkanker.umcg.nl