De verpleegafdeling K4VA

Op onze verpleegafdeling worden patiënten opgenomen van de aandachtsgebieden Chirurgische Oncologie en Abdominale Chirurgie. Bij de Chirurgische Oncologie gaat het om chirurgische behandeling van goedaardige en kwaadaardige tumoren. Bij de Abdominale Chirurgie gaat het om een chirurgische behandeling van aandoeningen in de buik.

Afdeling K4VA

Op de verpleegafdeling K4VA, Chirurgische Oncologie, Abdominale Chirurgie worden patiënten opgenomen die een behandeling of onderzoek nodig hebben. Voor de Chirurgische Oncologie worden patiënten opgenomen met goedaardige en kwaadaardige tumoren op verschillende plaatsen in het lichaam. Bij Abdominale Chirurgie worden patiënten opgenomen met diverse aandoeningen in de buik. Hiernaast worden er patiënten opgenomen voor het specialisme Maag-Darm-Lever, gynaecologie en urologie. Incidenteel worden patiënten van andere specialismen opgenomen.

Op de verpleegafdeling worden voornamelijk mensen opgenomen die een operatie moeten ondergaan.

De verpleegafdeling is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met borsttumoren, tumoren in het hoofdhals gebied, weke delen tumoren, tumoren in de huid en buik.

Er kunnen 29 patiënten verpleegd worden op de verpleegafdeling. Bij opname krijgt u een kamer toegewezen. Bij de toewijzing wordt zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen, de aard en ernst van uw ziekte en de beschikbare kamers op dat moment.

Een verblijf op de verpleegafdeling kan een dag tot enkele weken duren. Om uw tijd zo aangenaam mogelijk bij ons door te brengen kunt u uw wensen bespreken. Er zal worden gekeken of uw wensen binnen de mogelijkheden van de verpleegafdeling liggen.

De medewerkers zijn actief in het volgen van bij- en nascholing. Verpleegkundigen op de verpleegafdeling hebben veelal de oncologie- en/of high care opleiding gevolgd. Kwaliteit, patiëntveiligheid en het leveren van goede zorg zijn voor ons erg belangrijk. We werken nauw samen met verschillende disciplines zoals de medisch psycholoog, diëtiste, maatschappelijk werkster en fysiotherapeut. De medewerkers van de verpleegafdeling doen hun best om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bezoektijden:

Op onze afdeling is er tussen 15:00 en 20:00 dagelijks bezoekuur. In het weekeinde en op feestdagen is uw bezoek ook welkom tussen 11.00 en 12.30.  In uitzonderlijke gevallen kan hier in overleg met de verpleegkundige van worden afgeweken.

Het bezoek wordt verzocht met niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek te komen. Als u meer personen ontvangt, wilt u dan, indien mogelijk, in het dagverblijf gaan zitten.  Dat vanwege uw eigen rust en de rust van uw kamergenoten.

 

Afdeling A3VA
Op de A3 worden patiënten verpleegd van het aandachtsgebied Abdominale Chirurgie. De afdeling bestaat uit 23 bedden, verdeeld over één-, twee- en vierpersoonskamers.

De Abdominale Chirurgie op de A3 is vooral gericht op de chirurgische behandeling van aandoeningen aan het tractus digestivus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen benigne en maligne aandoeningen. Ook worden patiënten met therapieresistente Colitis ulcerosa en Morbus Crohn behandeld en worden donornefrectomieën verricht ten behoeve van het niertransplantatieprogramma. De A3 is gespecialiseerd in stomazorg en zorg voor patiënten met darmfistels.

Voorbeelden van operaties die patiënten op de A3 ondergaan zijn: alle vormen van colo-rectale chirurgie met of zonder aanleggen van stoma, oesofagusresectie en littekenbreukcorrectie. De gemiddelde ligduur van patiënten op de A3 is tien dagen, waarbij sommige patiënten slechts een aantal dagen opgenomen zijn en andere een aantal maanden.

Een vast team van ongeveer veertig medewerkers is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de patiënten op de A3. Dit team bestaat uit medisch specialisten, artsen in opleiding, nurse practioners, verpleegkundigen, voedingsassistenten, medewerkers zorgadministratie en een afdelingsassistent.
Daarnaast zijn bij de behandeling van patiënten verschillende andere disciplines betrokken, zoals maatschappelijk werk, fysiotherapie, diëtisten en specialisten van andere medische disciplines.