Afdeling Chirurgische Oncologie

De multidisciplinaire behandeling van kanker wordt bepaald door de aard van de tumor, de anatomische lokalisatie en het klinische stadium van de ziekte. De chirurgie, het snijdende onderdeel van de kankerbehandeling, neemt daarin een belangrijke plaats in. Voor een optimale chirurgisch-oncologische behandeling is een goede stadiëring van de tumor, lokaal en op afstand, noodzakelijk. Een toenemend aantal kankerpatiënten ondergaat tegenwoordig een gecombineerde chirurgische behandeling bestaande uit chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie. Hierbij kan de radiotherapie voor of na de chirurgie worden gegeven, soms wordt de radiotherapie gecombineerd met chemotherapie. De chemotherapie wordt meestal in aanvulling op de chirurgie gegeven. Een chirurgische ingreep kan in principe curatief of palliatief van opzet zijn.

Naast de standaard chirurgisch oncologische ingrepen biedt de Chirurgische Oncologie de mogelijkheden tot adjuvante chirurgie in aanvulling op primaire chemotherapie behandeling, profylactische chirurgie bij erfelijke predispositie voor sommige soorten kanker, metastase chirurgie, toegangschirurgie, intraperitoneale chemotherapie na resectie van peritoneale ziekte en geïsoleerde regionale chemotherapie door middel van perfusie van een ledemaat.

Bij de chirurgische kankerbehandeling staan de loco-regionale tumor controle, vermindering van de door de behandeling geïnduceerde morbiditeit, verbeteren van functie en het behoud van cosmetiek centraal. Nu steeds meer patiënten kanker langdurig kanker overleven is onderzoek naar lange termijn morbiditeit en psychosociale aspecten belangrijk.

Er bestaat binnen het UMCG een intensieve samenwerking tussen de chirurgische oncologie, de radiologie, pathologie, interne oncologie en radiotherapie. Daarnaast wordt in de multidisciplinaire kankerbehandeling samengewerkt met diverse afdelingen binnen het UMCG.

Onderzoekslijnen
De patiëntenbehandeling, het klinisch wetenschappelijke onderzoek en het chirurgisch-oncologisch onderwijs zijn binnen de chirurgische oncologie nauw met elkaar verweven. Binnen het thema Chirurgische Oncologie, dat onderdeel uitmaakt van het Groningen Comprehensive Cancer Center (GCCC) kunnen drie onderzoekslijnen worden onderscheiden.

  1. Ontwikkeling van nieuwe gecombineerde behandelingsstrategieën in de behandeling van solide tumoren.
  2. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe afbeeldende technieken voor de diagnostiek, stadiëring en behandeling van solide tumoren.
  3. Lange termijn effecten van behandeling met betrekking tot morbiditeit en kwaliteit van leven op de korte- en lange termijn.

De afdeling Chirurgie is een verwijscentrum voor oesophagus en rectumtumoren, weke-delen en bottumoren, endocriene tumoren, (erfelijke) mammatumoren, testistumoren, en melanoom. De Chirurgische Oncologie verleent via het Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN) chirurgisch-oncologisch consultdiensten. Bij het klinische onderzoek participeert de Chirurgische Oncologie in landelijke en internationale studies op het gebied van rectum, oesophagus, weke-delen tumoren en melanoom.