Onderzoek

Op de afdeling Chirurgische Oncologie wordt door specialisten, promovendi en studenten veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Hier vindt u meer informatie over de verschillende lopende onderzoeken in het UMCG, wat het doel is van de studie en of en hoe uw patiënt in aanmerking zou kunnen komen om te participeren aan het onderzoek.

Informatie over alle lopende onderzoeken binnen onze afdeling volgt zo spoedig mogelijk.

RHINO-trail: De RHINO-trial is een vergelijkend onderzoek te starten waarbij een selecte groep patiënten (met matige tot ernstige hyperparathyreoïdie) gerandomiseerd worden tussen medicijn cinacalcet en de parathyreoïdectomie. De pilot-studie zal in maart 2017 van start gaan.

 

ELEPHANT-trial: Met behulp van een grote, multicenter retrospectieve database zullen verschillende onderzoeksvragen omtrent secundaire hyperparathyreoïdie beantwoord worden. Meer informatie vindt u hier.